Medicinteknisk industri

Systemutveckling inom medicinteknisk industri

Industrin för medicintekniska produkter är en starkt reglerad industri. Med den omfattande regleringen kommer ett behov av sofistikerade tekniker för kravspårbarhet och baslinjehantering, samt för kontrollerad design och testning.

IBM Enterprise Lifecycle Management (ELM) erbjuder funktioner som kraftigt förenklar kravhantering, design och test inom medicinteknisk industri.

Celeris har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag som producerar medicintekniska produkter att effektivt nyttja IBM Enterprise Lifecycle Management (ELM), såväl som kravverktyget IBM DOORS 9.X, för krav, design och test.
Image
Image

info@celeris.se

+46 736 500 115

Wallingatan 34
111 24 Stockholm