Utbildning inom kravhantering

Kravhanteringsutbildning

Celeris erbjuder utbildning i kravhanteringstekniker och kravverktyg.

Vi erbjuder utbildning i kravhanteringsverktyg för DOORS 9.x och DOORS Next, för nya, medelvana och avancerade användare. Vi erbjuder även fördjupningskurser i användning av DOORS Next för varianthantering.

Vi erbjuder också utbildning för administration av DOORS Next.

Nedanstående lista över utbildningar är exempel på kravutbildningar. Inför varje kundspecifik leverans anpassar vi vanligen önskad utbildning tillsammans med kundföreträdare för att passa kundens förutsättningar.

DOORS Next grundkurs

Att arbeta med DNG, söka och skriva krav, återanvända och granska, kursen som användare behöver för att kunna arbeta effektivt i DNG.

 

 • Koncept och terminologi
 • Söka och läsa
 • Editera och återanvända
 • Baselines
 • Granska
 • Export funktioner

DOORS Next för kravanalytiker

DOORS Next för kravanalytiker är en 2-dagars utbildning där deltagarna lär känna DOORS Next (Engineering Requirements Management):
 • hur man importerar dokument
 • hur man skapar och redigerar krav,
 • hur man skapar kravpaneler och kravrapporter,
 • hur man utnyttjar det inbyggda stödet för kravgranskning och kravfrysning
Efter utbildningen kommer deltagarna att kunna använda DOORS Next för att hantera projektkrav.

DOORS Next för administratörer

Hur man administrerar och konfigurerar DNG.

 

 • Access rättigheter, hur man konfigurerar grupper och areor
 • Detalj styra olika gruppers behörigheter
 • Definiera artefakt typer, attribut och uppräkningsbara typer
 • Hur fungerar URI’er och hur definiera dem
 • Workflow – statushantering av artefakter, hur man konfigurerar sin stausmaskin
 • Konfigurering länktyper och länkregler

Konfigurera DOORS Next för Global Configuration

Global Configuration öppnar möjligheterna till avancerad hantering av utgåvor av kravspecifikationer. Då kan grupper som befinner sig i olika faser på ett kontrollerat sätt arbeta med olika versioner av samma krav. För att sätta upp Global Configuration måste man förstå de olika koncepten som introduceras med Global Configuration.

 • Strömmar (Streams)
 • Ändrings paket (Change Sets)
 • Komponenter (Components)

Och hur de påverkar de grundläggande koncepten

 • Projektareaor (Project Area)
 • Baselines

Med utgångspunkt från detta tittar vi på några olika patterns för hur man kan konfigurera DNG med Global Configuration

Att arbeta med utvecklingsströmmar i DOORS Next

Att arbeta i DOORS Next med Global Configuration kräver att man förstår koncepten strömmar och change sets. Denna kurs ger de kunskaper som man behöver för att kunna arbeta effektivt i DOORS Next med Global Configuration aktiverat

 • Viktiga begrepp i DOORS Next utan strömmar
 • Begrepp i DOORS Next med strömmar
 • Aktiviteter i DOORS Next utan strömmar
 • Aktiviteter i DOORS Next med strömmar
 • Arbeta i en ström
 • Leverera en ström
 • Granska och jämföra strömmar
Image
Image

info@celeris.se

+46 736 500 115

Wallingatan 34
111 24 Stockholm