Tasktop

Tasktop

Tasktop förändrar hur världens största organisationer hanterar processen att bygga programvara. TaskTops Value Stream Management (VSM) plattform har gjort det möjligt för Fortune 500 -kunder att dramatiskt minska sin tid till leverans samt öka hastigheten hos systemutvecklingen. Tasktop's VSM-plattform spänner över hela  systemutvecklingsprocessen och integrerar alla populära mjukvaruutvecklingsverktyg - som Jira Software, ServiceNow, Azure DevOps och många fler - och gör det möjligt för organisationer att se var arbetet fastnar och hur det kan förbättras.

Tasktop Hub

Improve efficiency, traceability and visibility into your software delivery process
Details

Tasktop Viz

Get real-time visibility into how you’re delivering software and know where you can improve
Details
Image

info@celeris.se

+46 736 500 115

Wallingatan 34
111 24 Stockholm